Ρουσάκη Φ.; Σοφός Α. Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 128–133, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32046. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32046. Acesso em: 2 φεβρουαρίου. 2023.