Κανύχης Π. Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 147–149, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32051. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32051. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.