Σπανός Δημήτρης. 2022. ‘Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 8 (1). https://doi.org/10.12681/revmata.31153.