Χριστοδούλου Νικολέττα. 2022. ‘«Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):5-19. https://doi.org/10.12681/revmata.32033.