Μάγος Κώστας, και Χανιωτάκης Νίκος. 2022. ‘«Αυτή η ταινία μού ’τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):20-29. https://doi.org/10.12681/revmata.32034.