Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):39-51. https://doi.org/10.12681/revmata.32036.