Χατζής Αθανάσιος, Ινδοπούλου Νικολέτα, και Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):65-74. https://doi.org/10.12681/revmata.32042.