Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):75-91. https://doi.org/10.12681/revmata.32043.