Παπαδημητρίου Σοφία, και Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):92-115. https://doi.org/10.12681/revmata.32044.