Γιασιράνης Στέφανος, και Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking Head για τα MOOCs’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):116-27. https://doi.org/10.12681/revmata.32045.