Ρουσάκη Φεβρωνία, και Σοφός Αλιβίζος. 2022. ‘Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):128-33. https://doi.org/10.12681/revmata.32046.