Κανύχης Παναγιώτης. 2022. ‘Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης)’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):145-46. https://doi.org/10.12681/revmata.32050.