Κανύχης Παναγιώτης. 2022. ‘Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12 (1):147-49. https://doi.org/10.12681/revmata.32051.