Σπανός Δ. (2022) ‘Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 8(1). doi: 10.12681/revmata.31153.