Χριστοδούλου Ν. (2022) ‘«Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 5–19. doi: 10.12681/revmata.32033.