Μάγος Κ. και Χανιωτάκης Ν. (2022) ‘«Αυτή η ταινία μού ’τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 20–29. doi: 10.12681/revmata.32034.