Σοφός Α. (2022) ‘Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 39–51. doi: 10.12681/revmata.32036.