Χατζής Α., Ινδοπούλου Ν. και Σοφός Α. (2022) ‘To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 65–74. doi: 10.12681/revmata.32042.