Σοφός Α. (2022) ‘Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 75–91. doi: 10.12681/revmata.32043.