Ρουσάκη Φ. και Σοφός Α. (2022) ‘Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 128–133. doi: 10.12681/revmata.32046.