Κανύχης Π. (2022) ‘Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης)’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 145–146. doi: 10.12681/revmata.32050.