Κανύχης Π. (2022) ‘Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 147–149. doi: 10.12681/revmata.32051.