[1]
Σπανός Δ., ‘Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό’, revmata, τ. 8, τχ. 1, Αυγούστου 2022.