[1]
Χριστοδούλου Ν., ‘«Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 5–19, Νοεμβρίου 2022.