[1]
Μάγος Κ. και Χανιωτάκης Ν., ‘«Αυτή η ταινία μού ’τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 20–29, Νοεμβρίου 2022.