[1]
Σοφός Α., ‘Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 39–51, Νοεμβρίου 2022.