[1]
Χατζής Α., Ινδοπούλου Ν., και Σοφός Α., ‘To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 65–74, Νοεμβρίου 2022.