[1]
Σοφός Α., ‘Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 75–91, Νοεμβρίου 2022.