[1]
Παπαδημητρίου Σ. και Σοφός Α., ‘Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 92–115, Νοεμβρίου 2022.