[1]
Γιασιράνης Σ. και Σοφός Α., ‘Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 116–127, Νοεμβρίου 2022.