[1]
Ρουσάκη Φ. και Σοφός Α., ‘Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 128–133, Νοεμβρίου 2022.