[1]
Κανύχης Π., ‘Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης)’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 145–146, Νοεμβρίου 2022.