[1]
Κανύχης Π., ‘Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού’, revmata, τ. 12, τχ. 1, σσ. 147–149, Νοεμβρίου 2022.