Σπανός Δ. ‘Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 8, τχ. 1, Αύγουστος 2022, doi:10.12681/revmata.31153.