Σπανός Δημήτρης. ‘Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 8, no. 1 (Αύγουστος 21, 2022). ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/31153.