Χριστοδούλου Νικολέττα. ‘«Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 5–19. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32033.