Μάγος Κώστας, και Χανιωτάκης Νίκος. ‘«Αυτή η ταινία μού ’τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 20–29. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32034.