Σοφός Αλιβίζος. ‘Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 39–51. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32036.