Χατζής Αθανάσιος, Ινδοπούλου Νικολέτα, και Σοφός Αλιβίζος. ‘To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 65–74. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32042.