Σοφός Αλιβίζος. ‘Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 75–91. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32043.