Παπαδημητρίου Σοφία, και Σοφός Αλιβίζος. ‘Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 92–115. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32044.