Γιασιράνης Στέφανος, και Σοφός Αλιβίζος. ‘Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking Head για τα MOOCs’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 116–127. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32045.