Ρουσάκη Φεβρωνία, και Σοφός Αλιβίζος. ‘Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 128–133. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32046.