Κανύχης Παναγιώτης. ‘Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης)’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 145–146. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32050.