Κανύχης Παναγιώτης. ‘Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 12, no. 1 (Νοέμβριος 27, 2022): 147–149. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32051.