1.
Σπανός Δ. Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό. revmata [διαδίκτυο]. 21 Αύγουστος 2022 [παρατίθεται 23 Φεβρουάριος 2024];8(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/31153