1.
Χριστοδούλου Ν. «Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 9 Φεβρουάριος 2023];12(1):5-19. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32033