1.
Μάγος Κ, Χανιωτάκης Ν. «Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];12(1):20-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32034