1.
Σοφός Α. Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 6 Φεβρουάριος 2023];12(1):39-51. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32036