1.
Σοφός Α. Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 9 Φεβρουάριος 2023];12(1):75-91. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32043